Vyhlášky

OBEC Krejnice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krejnice

 

Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Stáhnout

Obecně závazná vyhláška

obce Krejnice

č. 3/2015,

o podmínkách užívání veřejného prostranství

 

Stáhnout

 

 

 

Obecně závazná vyhláška

obce Krejnice

č. 3/2020,

o místním poplatku ze psů

 

Stáhnout

 

 

 

Obecně závazná vyhláška

obce Krejnice

č. 5/2015,

o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích zvířat

 na území obce

 

Stáhnout

 

 

 

Obecně závazná vyhláška

obce Krejnice

č. 4/2020,

o místním poplatku za úžívání veřejného prostranství

 

Stáhnout