Obec Volenice http://mujweb.cz/Cestovani/Volenice/

                                       www.obecvolenice.eud.cz

Základní a mateřská škola Volenice http://zs-a-ms-volenice.cz

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

EPUSA - elektronický portál územní samosprávy www.epusa.cz

Úřad vlády ČR www.vlada.cz

Kancelář presidenta www.hrad.cz 

Poslanecká sněmovna www.psp.cz

Senát www.senat.cz

Ministerstvo vnitra ČR www.mvcr.cz

Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz  

Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz

Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz  (obchodní rejstřík, úpadci aj.)

ISÚ - Informační systém o území www.isu.cz

ISÚ - Program obnovy venkova http://www.isu.cz/pov

Asociace krajů České republiky http://www.kr-urady.cz

Úřad Plzeňského kraje www.kr-plzensky.cz  

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 www.czso.cz  

Informační centrum evropské unie www.evropska-unie.cz  

Česky úřad zeměměřičský a katastrální www.vugtk.cz/~cuzk/  

Finanční centrum českého internetu www.penize.cz  

Související odkazy

Kontakt:

Telefon:  +420 380 120 558

 

E-mail: obeckrejnice@seznam.cz

 

 

 

 

OBEC Krejnice